Home » Jleana Valentino vs Adelasia Chilleri

Jleana Valentino vs Adelasia Chilleri

Full fight between Jleana Valentino and Adelasia Chilleri at Centurion FC Ad Maiora in Ta’ Qali, Malta.

Home » Jleana Valentino vs Adelasia Chilleri